Representatie & Projecten

Pioneers in Culture heeft een jarenlange ervaring in orkestmanagement.

Pioneers in Culture onderhoudt uitstekende contacten met de grote concertpodia in Nederland.

Productie & Presentatie

Pioneers in Culture organiseert in opdracht concerten voor zowel bedrijven als particulieren. Dat kunnen grootschalige openbare concerten zijn of besloten bedrijfsconcerten, maar ook intieme kamerconcerten. Het scala aan mogelijkheden is breed en qua omvang divers: van klassiek concert tot licht muzikaal entertainment, wereldmuziek en jazz. Desgewenst kunnen deze concerten vanaf het podium worden ingeleid en gepresenteerd.

Basis voor elke productie is maatwerk, op basis van optimale afstemming met de opdrachtgever. Tot de voorbereidende werkzaamheden behoren het ontwikkelen van het format, het opstellen van een passende begroting, het onderhouden van contact en afstemming met alle betrokken partijen die bij de productie zijn betrokken. Daarnaast verzorgt Pioneers in Culture de technische realisatie van de productie, adviseert bij de podiumkeuze en voert desgewenst de regie tijdens het concert.

Bij Pioneers in Culture gaan inhoud en vorm samen; beide aspecten worden gezien als gelijkwaardige onderdelen van een productie. Inspiratie en innovatie zijn daarbij kernbegrippen. Kennis en ervaring vormen het fundament. 

Pioneers in Culture verzorgt lezingen en luistercursussen over allerlei onderwerpen uit de klassieke muziek, presentaties voor bedrijven of het dagvoorzitterschap van symposia en congressen. 

Presentaties worden afgestemd op de wensen van en in samenspraak met de opdrachtgever.

Kortom: Pioneers in Culture staat voor een degelijke aanpak en optimale kwaliteit op basis van een grondige voorbereiding.

Management a.i. & Advies

Pioneers in Culture heeft een jarenlange ervaring op het gebied van management in de podiumkunsten. De ervaring reikt van aansturen van productieteams bij de Nederlandse omroep – zoals Mahlerfeest 1995 – integraal management van The Netherlands Symphony Orchestra tot ad interim managementopdrachten bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, The Amsterdam Baroque Orchestra & Choire en het Radio Filharmonisch Orkest.

Pioneers in Culture produceert zowel klein- als grootschalige concerten en muziekprojecten. Tot de laatste categorie behoren eveneens bijzondere locatieprojecten. Bekend is inmiddels het midzomerproject dat Pioneers in Culture jaarlijks op de langste dag in juni organiseert voor IAA-Architecten op bijzondere erfgoedlocaties.

Belangrijke producties kwamen tot stand in het Nieuwe Luxor Theater aan de Kop van Zuid in Rotterdam, Carré Amsterdam, TivoliVredenburg Utrecht, Het Concertgebouw Amsterdam. Het jubileumproject 100 jaar BNG Bank en 50 jaar Cultuurfonds BNG met maar liefst 14 nieuwe producties vond in 2014 plaats op een zestal bijzondere locaties van industrieel of cultureel erfgoed. Tijdens het afsluitende gala in de Fokker Terminal Den Haag was Koningin Maxima de special guest.

Pioneers in Culture heeft een jarenlange ervaring als adviseur in de podiumkunsten. (voorzitterschappen bij zowel de commissie Muziek als de commissie Buitenlandbeursen van het Fonds voor de Podiumkunsten en als adviseur in de muziekcommissie van de Bank Nederlandse Gemeenten. Advisering kan zowel inhoudelijk programmatisch als bedrijfsstrategisch zijn.